Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Realizujeme:

 • montáž rozvodov vody – TÚV, SV a kanalizácie v novostavbách
 • rekonštrukcia rozvodov vody – TÚV, SV a kanalizácie v domoch a bytových domoch
 • montáž a rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia
 • výmena stúpačkových ventilov na TÚV, SV, ÚK
 • dodávka a montáž vypúšťacích ventilov na stupačky ÚK
 • dodávka, montáž a výmena guľových ventilov v bytových jadrách
 • dodávka a montáž kotlov na pevné palivo a kotlov na pelety
 • dodávka a montáž podlahového kúrenia
 • dodávka, montáž a výmena čerpadiel
 • dodávka a montáž vykurovacích telies
 • výmena prasknutých kanalizačných rúr a odbočiek
 • dodávka a montáž WC, batérií, drezov, umývadiel a pod.

Objednávky prijímame telefonicky alebo e-mailom. Cena bude stanovená individuálne v závislosti od rozsahu prác a použitého materiálu.