Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) sú jedným z nástrojov na meranie spotreby tepla v bytoch. Montujú sa na každé vykurovacie teleso v byte, pričom teplo sa na merač prenáša prostredníctvom tepelného mostíka upevneného na radiátor. Nameraná spotreba na merači predstavuje len akési dieliky, ktoré sa v rozúčtovaní prepočítavajú použitím koeficientov a ostatných atribútov v zmysle vyhlášky o rozúčtovaní.

Dodávame a montujeme:

  • PRVN digitálne s vizuálnym odpočtom – Qundis Caloric 5,5
  • PRVN digitálne s diaľkovým odpočtom – Qundis Caloric 5,5 Walk By
  • PRVN digitálne s diaľkovým odpočtom – Qundis Caloric 5,5 s AMR rozhraním pre zbernú jednotku

V súčasnosti preferujeme montáž pomerových meračov na diaľkový odpočet. Odpočet vykonávame pomocou našej vlastnej odpočtovej sady pochôdzkovým spôsobom (walk-by) a namerané údaje posielame rozúčtovateľovi alebo správcovi. Odpočet sa vykonáva bez potreby vstupu do bytov či priestorov, dáta sú presné s detekovaním prípadných chýb na merači. Merač vysiela svoje dáta  pre rádiový zber dát 365 dní v roku. Merač aj vizuálne neustále ukazuje aktuálnu spotrebu a spotrebu minulého roka, vždy k 31.12. Životnosť takéhoto merača je 10 rokov.

PRVN s AMR rozhraním pre zbernú jednotku fungujú na princípe montáže niekoľkých zberných staníc (jednotiek) do spoločných priestorov bytového domu. Táto zberná jednotka komunikuje so všetkými pomerovými meračmi v bytoch v jej dosahu a prostredníctvom internetového signálu prenáša údaje do počítača správcu. Pripojenie jednotky na internet je nutné!

Pri výmene vykurovacieho telesa robíme aj takzvané „prekládky“ PRVN na nový radiátor spolu so zápisom o preložení PRVN.

V prípade potreby sprostredkujeme aj rozúčtovanie nákladov na spotrebu tepla. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku.