Osvedčenia

Rozhodnutie o registrácii na činnosť: montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov.

Certifikát o splnení požiadaviek na odborné vedomosti a znalosť predpisov v oblasti metrológie upravujúcich činnosť na montáž určených meradiel

Potvrdenie odbornej spôsobilosti na montáž regulačnej techniky firmy Danfoss

 

Certifikát DANFOSS

Certifikát o zaškolení montáži ventilov,
armatúr, rúr a ostatných produktov Herz