hydraulické vyregulovanie ÚK a TÚV

Realizujeme hydraulické vyregulovanie ÚK v bytových domoch, do ktorého spadajú tieto činnosti:

  • hydraulické vyregulovanie ležatých rozvodov ÚK
  • hydraulické vyregulovanie stupačkových rozvodov ÚK
  • montáž termostatických ventilov a termostatických hlavíc na radiátory (Danfoss, Herz) a ich nastavenie v zmysle projektovej dokumentácie

Hydraulické vyregulovanie ÚK umožňuje kompenzovať nerovnomerné rozdelenie prietokov v inštalácii – v rozvodoch ÚK, danej hydraulickými charakteristikami a geometriou okruhov (výškou poschodí, dĺžkou prívodov, rôznymi tlakovými stratami prvkov v okruhu, atď.).

Vyregulovanie spočíva v umiestnení vyvažovacích – regulačných ventilov do jednotlivých častí rozvodov ÚK a ich následné nastavenie v zmysle projektovej dokumentácie. Cieľom je dosiahnutie požadovaného prietoku v danom mieste – v každej vetve či spotrebiči  – aby bol dosiahnutý požadovaný výkon daný výpočtom. Správne vykonané hydraulické vyregulovanie a použitie termostatických ventilov a hlavíc zaručuje optimálny a ekonomický priebeh, a tiež spravodlivé rozdelenie nákladov na teplo: nevznikajú nadbytočné prietoky v blízkosti zdroja, ani nedostatočné prietoky v častiach vzdialených od zdroja. Fungovanie celého systému je optimalizované, nehlučné a dochádza k úsporám energie.

 

Pre správne vyregulovaný systém ÚK je potrebná projektová dokumentácia, ktorú spoľahlivo zabezpečujeme na základe dlhodobej spolupráce s odbornými projektantmi. V prípade zateplenia bytového domu je potrebná pre-regulácia ÚK, teda pre-nastavenie regulačných ventilov na požadované hodnoty.

Hydraulické vyregulovanie TÚV zabezpečuje, aby aj najvrchnejšie alebo vzdialenejšie byty od zdroja TÚV mali zabezpečený prívod teplej vody bez zbytočného zdĺhavého odpúšťania, kým začne tiecť ozaj teplá. Inštaláciou regulačných armatúr na cirkulačné potrubie jednotlivých stupačiek TÚV dosiahneme, že teplá voda je distribuovaná rovnomerne v celom potrubí. Regulačné armatúry sú inštalované v zmysle projektovej dokumentácie.

 

V prípade Vášho záujmu vypracujeme cenovú ponuku, zabezpečíme projektovú dokumentáciu, zmluvu o dielo  a iné potrebné dokumenty.

 

Regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol:

Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat:

Regulačný ventil Oventrop Aquastrom T-plus na reguláciu TV: