logo.jpg, 110kB

Referencie podľa typu služby:

Výmena vodomerov Výmena rozvodov teplej a studenej vody, výmena rozvodov ÚK a kanalizácie Hydraulické vyregulovanie systému ÚK a montáž PRVN Hydraulické vyregulovanie systému TÚV

Vyregulovanie systému ÚK a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov


Zvolen
 • Technická univerzita, Zvolen (+ dodávka a montáž radiátorov)
 • Tehelná 2079/3; 40 b.j.
 • J. Kozáčeka 2107/16; 40 b.j.
 • Centrum 2408/15-27; 70 b.j.
 • Kremnicko – Novozámocká; 104 b.j.
 • M. R. Štefánika 28,30,32; 45 b.j.
 • A. Hlinku 4; 52 b.j.
 • A. Hlinku 6; 52 b.j.
 • V. P. Tótha 6-16; 78 b.j.
 • Záhonok 13-17; 32 b.j.
 • Malinovského 1; 24 b.j.
 • Malinovského 7; 24 b.j.
 • Pribinova 89-93; 30 b.j.
 • A. Hlinku 15-21; 32 b.j.
 • Poničana 69-79; 96 b.j.
 • Smreková 3378/5
 • a mnohé iné

Prievidza
 • M. Mišíka 21; 40 b.j.
 • Lehota pod Vtáčnikom 17-19, 24 b.j.
 • Lehota pod Vtáčnikom 21-23, 24 b.j.

Banská Bystrica
 • Univerzita Mateja Bela:
  - Fakulta HV
  - Ekonomická fakulta
  - Internáty blok A, B, S
 • Výskumný ústav spojov ( + rekonštrukcia kotolne)
 • THK 3949/6-10; 72 b.j.
 • M. Rázusa 23-27; 28 b.j.
 • M. Rázusa 17-21; 28 b.j.
 • ul. Podháj č.59-65; 64 b.j.
 • Internátna 13-17; 72 b.j.
 • Trieda SNP 43-45; 36 b.j.
 • Magurská 35,37,39; 72 b.j.
 • Beskydská 14,16; 48 b.j.
 • ul. 29. augusta 9-17; 75 b.j.
 • Kuzmányho 8; 8 b.j.
 • Tulská 6; 24 b.j.
 • Kuzmányho 8; 8 b.j.
 • Robotnícka 24
 • Bernolákova 5-19
 • Bakossova 52,54
 • a mnohé iné
Fiľakovo
 • Ul. 1. mája 9, 24 b.j.
 • Ul. 1. mája 13, 24 b.j.
 • Záhradnícka 13,15
Žilina
 • Petzvalova 59-65, 64 b.j.
 • Spanyola 18-20, 20 b.j.

Košice
 • Mikovíniho 10-12; 19 b.j.
 • Mikovíniho 14-16; 19 b.j.
 • Mikovíniho 18-20; 19 b.j.
 • Pokropu 12,14,16; 45 b.j.
 • Kežmarská 8,10,12; 63 b.j.

Bojnice
 • Lúčky 34-36; 30 b.j.

Hriňová
 • Školská 5-9 blok 18; 45 b.j.
 • Školská 43-47 blok 11; 72 b.j.
 • Školská 37-41 blok 12; 72 b.j.
 • Školská 31-35 blok 13; 72 b.j.
 • Partizánska 1-3 blok C; 30 b.j.
 • Lúčna 1766/20-34; 120 b.j.
 • Školská 17-19; 38 b.j.
 • Školská 21-23; 38 b.j.
 • Školská 25-27; 38 b.j.

Banská Štiavnica
 • Križovatka 15, 16; 32 b.j.
 • Učiteľská 1, 3, 5; 72 b.j.
 • Dolná 22-25; 60 b.j.
 • Exnára 3

Lučenec
 • Nám. republiky 6-14; 60 b.j.

Žiar nad Hronom
 • A. Dubčeka 25, 27; 30 b.j.

Krupina
 • Kalinčiakova 49; 12 b.j.
 • Majerský rad 44-45, 30 b.j.
 • Školská 6, 24 b.j.

Liptovský Mikuláš
 • Guothova 6-8; 24 b.j.

Podbrezová
 • Letný štadión, telocvičňa, ubytovňa
 • Dom kultúry
 • Železiarne Podbrezová: starý + nový závod
 • Budova HOLD ŽP v Ban. Bystrici

Revúca
 • budova Úradu práce