logo.jpg, 110kB

Certifikáty

os2.gif, 3,1kB

Rozhodnutie o registrácii na činnosť: montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov.

os2.gif, 3,1kB

Certifikát o splnení požiadaviek na odborné vedomosti a znalosť predpisov v oblasti metrológie upravujícich činnosť na montáž určených meradiel

os3.gif, 1,9kB

Potvrdenie odbornej spôsobilosti na montáž regulačnej techniky firmy Danfoss

danfoss-osvedenie.jpg

Certifikát DANFOSS